ÖZƏRXAN

öz-özlüyündə xan olan, həqiqi xan olan.
ÖZƏRBƏY
ÖZƏRK