ÖZGÜN

sif. Özünəməxsus, özünə xas olan, orijinal.
Sabir, İran tacirlərinin alayarımçıq işlərini, verdikləri vədə xilaf çıxmalarını özgün tərzdə tənqid edərək, onları kasıb balalarının şövqlə oxumalarını gözləri götürməməkdə, dargözlükdə günahlandırırdı. Hophopnamə”.

ÖZGƏYERLİ
ÖZLƏMƏ

Digər lüğətlərdə