ÖZGƏNC

cavan varlıq, güclü varlıq, təməli güclü olan.
ÖZƏRK
ÖZGÜN