ÖZXAN

özünə doğma, əziz olan xan; əsil xan nəslindən olan.
ÖZGÜR
ÖZSOY