ÜMUMƏN

ə. 1) elliklə, hamılıqla, ucdantutma; 2) tamamilə, bütün.

ÜMUMA
ÜMUMİ

Digər lüğətlərdə