ÜTÜK

sif. Üzdən yanmış, azacıq yanmış, ütülmüş, yaxud yolunmuş.
Qulu dolu ağzını çöndərib, ütük qaşlarını qovzuyub … nə deyəcək idisə, beş-altı yerdən onun sözünü kəsib çığırışdılar. Çəmənzəminli.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ÜTÜK yelbeyin — dəmdəməki — yüngül
  • ÜTÜK zirək — diribaş — cəld — şux — çevik
  • ÜTÜK qarsalaq — yanıq

Etimologiya

  • ÜTÜK Dialektlərdə “filankəs ütüyün biridir” cümləsi işlədilir. Mənbələrdə ötök sözü “kasıb” mənasında qeydə alınıb
ÜTÜ
ÜTÜLƏMƏ

Digər lüğətlərdə