ÜYÜTMƏK

f.
1. Dəyirmanda buğda, arpa və s.-ni una çevirmək; çəkmək. Buğda (arpa) üyütmək.
– Cəfər tayları içəri qoydu, az keçmədən dəni üyütməyə başladı. Ə.Vəliyev.

2. məc. dan. Boş-boş danışmaq (bəzən üyüdüb-tökmək şəklində).
Şirəli yenə bağırdı: – Uzun danışma, ağzını avara qoyub ağlına gələni üyütmə. M.Hüseyn.
Heç kimə macal verməyən Vahimə üyüdüb-tökürdü. B.Bayramov.

Etimologiya

  • ÜYÜTMƏK Etimonu üy (молоть) sözüdür. Həmin feil, ehtimal ki, ovmaq (xırda­lamaq) sözünün dəyişmiş formasıdır
ÜYÜTMƏ
ÜZ

Digər lüğətlərdə