Ş

Azərbaycan əlifbasının iyirmi altıncı hərfi. bax şe.
SVİTER
ŞABALID

Digər lüğətlərdə