ŞEŞƏLƏNMƏY

(Cəlilabad, İrəvan)
1. qürurlanmaq
2. özünü yüksək tutmaq, özünü çəkmək. – Nə belə şeşələnirsən? (İrəvan)
ŞEŞƏLƏNMƏX’
ŞEŞƏLQƏ