ŞIRP

I
(Gədəbəy, Tovuz)
1. birdən, qəfildən
2. tez, cəld
II
(Gədəbəy)
lap, çox
ŞIRNÖ:UX
ŞIRPADAN

Digər lüğətlərdə