ŞÜAVARİ

sif. Şüayaoxşar, şüa kimi.
ŞÜASAÇMA
ŞÜBHƏ

Digər lüğətlərdə