ŞTAMPLAYICI

is. Ştamp (bax ştamp 2-ci mənada) vasitəsilə məmulat hazırlayan fəhlə.
ŞTAMPLANMAQ
ŞTAMPLI

Digər lüğətlərdə