ŞTÉMPEL

[ alm. ] Üzərində qabarıq şəkil və ya yazı olan möhür, damğa.
ŞTATLI
ŞTÉPSEL

Digər lüğətlərdə