ŞTİFT

is. [ alm. ] Detalları birləşmək üçün işlədilən silindr mil.
ŞTÉPSEL
ŞTOF

Digər lüğətlərdə