ŞTÓPOR

is. [ alm. ]
1. Burğulu butulka açan.
2. Təyyarə ilə vintvari xətt üzrə sürətlə başı aşağı enmə üsulu.
ŞTOK
ŞTREK

Digər lüğətlərdə