ŞTÚRMAN

[ holl. ] Sualtı və suüstü gəmiləri, təyyarələri, dirijablları idarə edən mütəxəssis.
ŞTRİX
ŞTURVAL

Digər lüğətlərdə