ŞUĞUL₂

bax çuğul.
[Qoca:] O dünyada da elənçi şuğulları heç kəs içərisinə qoymur, burnuna vurub qovur. S.Rəhimov.

// Bəzən “şeytan-şuğul” şəklində işlənir.
[Xalıqverdi:] Mənim haqqımda deyilənin hamısı şeytanşuğul sözüdür. Ə.Vəliyev.

ŞTURVAL
ŞUĞUL₁

Digər lüğətlərdə