ŞUM

Farscadır, “əkilmiş yer” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ŞULUQ
ŞUMAL

Значение слова в других словарях