ƏTƏK-ƏTƏK

zərf. Çoxlu, çoxlu miqdarda; bol, bolluca, ətəkdolusu. Ətək-ətək pul.
– Bağlarında, bax, gül-gülü çağırır; Ətəkətək noğul səpər hər ağac. A.Şaiq.
[Nəbi:] Yığırdıq meşədən biz ətək-ətək; Yanağın, dodağın rəngdə çiyələk. S.Rüstəm.
Meşədə dadlı çiyələk; Yığılırdı ətək-ətək. M.Dilbazi.

ƏTƏK
ƏTƏKALTI

Digər lüğətlərdə