Ə

Azərbaycan əlifbasının yeddinci hərfi və bu hərflə işarə olunan saitin adı.

Omonimlər

  • Ə Ə I Azərbaycan əlifbasının yeddinci hərfi. Ə II nida Çağırış, xitab, müraciət bildirir. Başa düşmürəm, nəyi deyirsən ə, bir adam kimi danışsana! (Q
Ə₂
ƏBA

Digər lüğətlərdə