ƏBƏDİLƏŞDİRİLMƏ

Əbədiləşdirilmək” dən f.is. Qarabağ müharibəsində həlak olan qəhrəmanların xatirələrinin əbədiləşdirilməsi.
ƏBƏDİ
ƏBƏDİLƏŞDİRİLMƏK

Digər lüğətlərdə