ƏBƏDİLƏŞMƏ

Əbədiləşmək”dən f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ƏBƏDİLƏŞMƏ daimiləşmə
ƏBƏDİLƏŞDİRMƏK
ƏBƏDİLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə