ƏCAİB-QƏRAİB

[ ər. ] bax əcaib 1-ci mənada.
Sənin kəmalında, fikrin içində; Əcaib-qəraib hallar oynaşır. Aşıq Pəri.
…Hər kəs bunlardan əcaib-qəraib şeylər nağıl edərdi. S.S.Axundov.
Əslini-nəslini bilmədiyi o qorxunc həyulalar, əcaibqəraib məxluqlar [xanı] dəhşətə gətirər, bu vahimələr bəzən günlərlə onu narahat edərdi. M.Rzaquluzadə.

ƏCAİB
ƏCAİBXANA

Digər lüğətlərdə