ƏCAİBLİK

is. Əcaib şeyin hal və keyfiyyəti.
ƏCAİBXANA
ƏCDAD

Digər lüğətlərdə