ƏFRA

ucaldan, yüksəldən; şümşad boylu; ağcaqayın ağacı.
ƏFİQƏ
ƏFRA

Digər lüğətlərdə