ƏQİQ

qiymətli daş-qaş, aqat.
ƏQİDƏ
ƏQİQƏ

Digər lüğətlərdə