ƏRĞƏVAN

f. 1) qırmızı rəngli qəşəng gül; 2) m. qırmızı.

ƏRĞƏNUN
ƏRĞƏVANİ