ƏRCƏH

ə. ən yaxşı, ən üstün; daha yaxşı, daha üstün.

ƏRBƏUN
ƏRCUZƏ

Digər lüğətlərdə