ƏRDƏM

“İgidlik, alicənablıq, insanlıq” deməkdir, ər (igid) sözündən əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ƏRBAB
ƏRDƏŞİR

Значение слова в других словарях