ƏRİF

ə. 1) adlı-sanlı; tanınmış; 2) arif, tez başa düşən, bilikli.

ƏRİB
ƏRİŞ