ƏYAR

ə. 1) qiymətli metalların saflıq dərəcəsini göstərən ölçü vahidi; 2) əndazə, meyar; 3) sınaq, yoxlama; 4) m. düzgünlük, dəqiqlik.

ƏYANİ
ƏYULLAH

Digər lüğətlərdə