ƏZƏB

ƏZƏB

ə. evlənməmiş; subay.

Ə’ZƏB

ə. ən dadlı; daha dadlı, çox ləzzətli.

ƏZDAD
ƏZƏF