ƏZƏF

ƏZ’ƏF

ə. ən zəif; daha zəif, çox gücsüz.

ƏZƏB
ƏZƏL