ƏZİMÜŞŞƏN

ƏZİMÜŞŞƏ’N

ə. şəni böyük olan, dərəcəsi yüksək olan.

ƏZİMƏT
ƏZİYYƏT