ƏZLA

ƏZLA’

ə. «zil» c. 1) tərəflər; 2) qabırğalar.

ƏZL
ƏZLAF