ƏZLAL

ə. «zill» c. 1) kölgələr; 2) m. himayə edənlər; hamilər.

ƏZLAF
ƏZLƏM