ABADLAŞMAQ

ABADLAŞMAQ ..Qəsəbə salınacaq, bu yerlər abadlaşacaq, yol çəkiləcək.. (B.Bayramov); ABAD OLMAQ May ayının birindən sentyabrın ortasınadək şəhər şənlik və abad olur (Ə.Haqverdiyev); MƏMUR OLMAQ (kl.əd.) Qoy cahan elm ilə pürnur olsun; Vətən o sayədə məmur olsun (A.Səhhət); ABADANLAŞMAQ.

ABADLAŞDIRMAQ
ABADLIQ

Digər lüğətlərdə