Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • APAÇIQ

  aydın — aşkar

  Tam oxu »
 • APARICI

  əsas — baş — mühüm

  Tam oxu »
 • APARMA

  gətirmə — köçürmə

  Tam oxu »
 • APARMA

  getmə

  Tam oxu »
 • APARMA

  udma — qazanma

  Tam oxu »
 • APARMA

  qoparma — yemə — kəsmə

  Tam oxu »
 • APARMA

  oğurlama — çalma — qaçırma

  Tam oxu »
 • APARMAQ

  gətirmək — köçürmək

  Tam oxu »
 • APARMAQ

  oğurlamaq — çalmaq — qaçırmaq

  Tam oxu »
 • APARMAQ

  qoparmaq — yemək — kəsmək

  Tam oxu »
 • APARMAQ

  udmaq — qazanmaq

  Tam oxu »
 • APARMAQ

  getmək

  Tam oxu »
 • AR

  həya — abır — utanma

  Tam oxu »
 • AR

  namus — qeyrət — mənlik

  Tam oxu »
 • ARA

  iç — qat — büküm

  Tam oxu »
 • ARA

  əlaqə — münasibət — tərəf

  Tam oxu »
 • ARA

  bərə — hüdud — sərhəd

  Tam oxu »
 • ARA

  hüdud — sərhəd

  Tam oxu »
 • ARA

  içəri — ortalıq

  Tam oxu »
 • ARA

  müddət — vaxt

  Tam oxu »
 • ARA

  məsafə — boşluq — açıqlıq

  Tam oxu »
 • ARA-SIRA

  arabir — bəzən — hərdənbir

  Tam oxu »
 • ARABİR

  hərdən — bəzən

  Tam oxu »
 • ARAÇI

  dəllal — vasitəçi

  Tam oxu »
 • ARAÇILIQ

  vasitəçilik — miyançılıq — dəllallıq

  Tam oxu »
 • ARALAMA

  ayırma

  Tam oxu »
 • ARALAMA

  açma

  Tam oxu »
 • ARALAMAQ

  ayırmaq

  Tam oxu »
 • ARALAMAQ

  açmaq

  Tam oxu »
 • ARALANMA

  çatlama — açılma

  Tam oxu »
 • ARALANMA

  uzaqlaşma

  Tam oxu »
 • ARALANMAQ

  uzaqlaşmaq

  Tam oxu »
 • ARALANMAQ

  çatlamaq — açılmaq

  Tam oxu »
 • ARALAŞMA

  ayrılma — uzaqlaşma

  Tam oxu »
 • ARALAŞMA

  seyrəklənmə

  Tam oxu »
 • ARALAŞMAQ

  ayrılmaq — uzaqlaşmaq

  Tam oxu »
 • ARALAŞMAQ

  seyrəkləşmək

  Tam oxu »
 • ARALI

  uzaq — kənar

  Tam oxu »
 • ARALIQ

  boşluq — ortalıq

  Tam oxu »
 • ARAM

  sakitlik — qərar — rahatlıq — dinclik — sükut — səbir — dözüm

  Tam oxu »
 • ARAM-ARAM

  yavaş-yavaş — asta-asta

  Tam oxu »
 • ARAMA

  axtarma — yoxlama

  Tam oxu »
 • ARAMAQ

  axtarmaq — yoxlamaq

  Tam oxu »
 • ARAMLI

  səbirli — dözümlü

  Tam oxu »
 • ARAMLI

  ağır — yavaş

  Tam oxu »
 • ARAŞDIRMA

  axtarma — yoxlama — tədqiqetmə

  Tam oxu »
 • ARAYIŞ

  arama — axtarma

  Tam oxu »
 • ARAYIŞ

  məlumat

  Tam oxu »
 • ARD

  arxa — dal

  Tam oxu »
 • ARD

  geri — dal — mabəd — son

  Tam oxu »