Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • AR

  həya — abır — utanma

  Tam oxu »
 • AR

  namus — qeyrət — mənlik

  Tam oxu »
 • ARA

  iç — qat — büküm

  Tam oxu »
 • ARA

  əlaqə — münasibət — tərəf

  Tam oxu »
 • ARA

  bərə — hüdud — sərhəd

  Tam oxu »
 • ARA

  hüdud — sərhəd

  Tam oxu »
 • ARA

  içəri — ortalıq

  Tam oxu »
 • ARA

  müddət — vaxt

  Tam oxu »
 • ARA

  məsafə — boşluq — açıqlıq

  Tam oxu »
 • ARA-SIRA

  arabir — bəzən — hərdənbir

  Tam oxu »
 • ARABİR

  hərdən — bəzən

  Tam oxu »
 • ARAÇI

  dəllal — vasitəçi

  Tam oxu »
 • ARAÇILIQ

  vasitəçilik — miyançılıq — dəllallıq

  Tam oxu »
 • ARALAMA

  ayırma

  Tam oxu »
 • ARALAMA

  açma

  Tam oxu »
 • ARALAMAQ

  ayırmaq

  Tam oxu »
 • ARALAMAQ

  açmaq

  Tam oxu »
 • ARALANMA

  çatlama — açılma

  Tam oxu »
 • ARALANMA

  uzaqlaşma

  Tam oxu »
 • ARALANMAQ

  uzaqlaşmaq

  Tam oxu »
 • ARALANMAQ

  çatlamaq — açılmaq

  Tam oxu »
 • ARALAŞMA

  ayrılma — uzaqlaşma

  Tam oxu »
 • ARALAŞMA

  seyrəklənmə

  Tam oxu »
 • ARALAŞMAQ

  ayrılmaq — uzaqlaşmaq

  Tam oxu »
 • ARALAŞMAQ

  seyrəkləşmək

  Tam oxu »
 • ARALI

  uzaq — kənar

  Tam oxu »
 • ARALIQ

  boşluq — ortalıq

  Tam oxu »
 • ARAM

  sakitlik — qərar — rahatlıq — dinclik — sükut — səbir — dözüm

  Tam oxu »
 • ARAM-ARAM

  yavaş-yavaş — asta-asta

  Tam oxu »
 • ARAMA

  axtarma — yoxlama

  Tam oxu »
 • ARAMAQ

  axtarmaq — yoxlamaq

  Tam oxu »
 • ARAMLI

  səbirli — dözümlü

  Tam oxu »
 • ARAMLI

  ağır — yavaş

  Tam oxu »
 • ARAŞDIRMA

  axtarma — yoxlama — tədqiqetmə

  Tam oxu »
 • ARAYIŞ

  arama — axtarma

  Tam oxu »
 • ARAYIŞ

  məlumat

  Tam oxu »
 • ARD

  arxa — dal

  Tam oxu »
 • ARD

  geri — dal — mabəd — son

  Tam oxu »
 • ARDICIL

  məntiqi — qanunauyğun

  Tam oxu »
 • ARDICIL

  sistemli

  Tam oxu »
 • ARDICILLIQ

  məntiqilik — qanunauyğunluq

  Tam oxu »
 • ARDICILLIQ

  sistemlilik

  Tam oxu »
 • ARDINCA

  dalınca — arxasınca — izincə

  Tam oxu »
 • ARXA

  dal — bel — kürək

  Tam oxu »
 • ARXA

  kömək — havadar — dayaq — himayədar

  Tam oxu »
 • ARXA

  nəsil — əcdad — soy — kök

  Tam oxu »
 • ARXADAN

  daldan

  Tam oxu »
 • ARXALANMA

  güvənmə

  Tam oxu »
 • ARXALANMAQ

  güvənmək

  Tam oxu »
 • ARXALI

  havadarlı — himayəli

  Tam oxu »