Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • AMAL

  qayə — məqsəd — arzu — ümid — dilək

  Tam oxu »
 • AMAN

  macal — möhlət — imkan

  Tam oxu »
 • AMAN

  taqət — qüvvət — güc

  Tam oxu »
 • AMAN

  imdad — kömək

  Tam oxu »
 • AMAN

  rica — xahiş

  Tam oxu »
 • AMAN

  rəhm — mərhəmət

  Tam oxu »
 • AMANSIZ

  rəhimsiz — mərhəmətsiz — sərt

  Tam oxu »
 • AMANSIZLIQ

  rəhimsizlik — mərhəmətsizlik — sərtlik — barışmazlıq

  Tam oxu »
 • AMİL

  səbəb — vasitə

  Tam oxu »
 • AMİLLİK

  səbəblik — vasitəlik

  Tam oxu »
 • AN

  ləhzə — dəm

  Tam oxu »
 • ANAC

  iri — yekə — güclü — qüvvətli

  Tam oxu »
 • ANACLIQ

  irilik — yekəlik

  Tam oxu »
 • ANADANGƏLMƏ

  fitri

  Tam oxu »
 • ANALIQ

  ögey

  Tam oxu »
 • ANALIQ

  vəzifə — borc

  Tam oxu »
 • ANALOGİYA

  oxşarlıq — bənzərlik — uyğunluq

  Tam oxu »
 • ANASIZ

  yetim

  Tam oxu »
 • ANASIZLIQ

  yetimlik

  Tam oxu »
 • ANBAR

  tikili

  Tam oxu »
 • AND

  vəd — söz

  Tam oxu »
 • ANDIRMA

  xatırlatma

  Tam oxu »
 • ANDIRMA

  anlatma — qandırma

  Tam oxu »
 • ANDIRMAQ

  anlatmaq — qandırmaq

  Tam oxu »
 • ANDIRMAQ

  xatırlatmaq

  Tam oxu »
 • ANİ

  müvəqqəti — keçici

  Tam oxu »
 • ANİ

  qəfil — gözlənilməz

  Tam oxu »
 • ANİLİK

  müvəqqətilik — keçicilik

  Tam oxu »
 • ANİLİK

  qəfillik — gözlənilməzlik

  Tam oxu »
 • ANQIRMA

  bağırma — böyürmə

  Tam oxu »
 • ANQIRMAQ

  bağırmaq — böyürmək

  Tam oxu »
 • ANQIRTI

  bağırtı — böyürtü

  Tam oxu »
 • ANLAQ

  düşüncə — qanacaq — mərifət — dərrakə

  Tam oxu »
 • ANLAQLI

  düşüncəli — qanacaqlı — mərifətli — dərrakəli

  Tam oxu »
 • ANLAQLILIQ

  düşüncə — qanacaq — mərifət — dərrakə

  Tam oxu »
 • ANLAQSIZ

  düşüncəsiz — qanacaqsız — mərifətsiz — dərrakəsiz

  Tam oxu »
 • ANLAQSIZLIQ

  düşüncəsizlik — qanacaqsızlıq — mərifətsizlik — dərrakəsizlik

  Tam oxu »
 • ANLAMA

  qanma — düşünmə — bilmə

  Tam oxu »
 • ANLAMA

  duyma — sezmə

  Tam oxu »
 • ANLAMAQ

  qanmaq — düşünmək — bilmək

  Tam oxu »
 • ANLAMAZ

  qanmaz — mərifətsiz — şüursuz — qanacaqsız — kobud

  Tam oxu »
 • ANLAMAZLIQ

  qanmazlıq — şüursuzluq — mərifətsizlik — qanacaqsızlıq — kobudluq

  Tam oxu »
 • ANLAŞIQLI

  aydın

  Tam oxu »
 • ANLAŞILMA

  aydınlaşma — müəyyənləşmə

  Tam oxu »
 • ANLAŞILMAQ

  aydınlaşmaq — müəyyənləşmək

  Tam oxu »
 • ANLAŞMA

  razılaşma — sözləşmə

  Tam oxu »
 • ANLAŞMAQ

  razılaşmaq — sözləşmək

  Tam oxu »
 • ANLAYIŞ

  idrak — ağıl — zəka — fərasət

  Tam oxu »
 • ANLAYIŞ

  məfhum

  Tam oxu »
 • ANLAYIŞLI

  düşüncəli — fərasətli — zehinli

  Tam oxu »