Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • AXAR

  səlis — rəvan — ahəngdar

  Tam oxu »
 • AXAR-BAXARLI

  mənzərəli — gözəl

  Tam oxu »
 • AXARLI

  səlis — rəvan — ahəngdar

  Tam oxu »
 • AXARLIQ

  qərarsızlıq — səbatsızlıq

  Tam oxu »
 • AXARLIQ

  səlislik — rəvanlıq — ahəngdarlıq

  Tam oxu »
 • AXARLIQ

  qərarsız — səbatsız

  Tam oxu »
 • AXICI

  bax: axar

  Tam oxu »
 • AXICILIQ

  bax: axarlıq

  Tam oxu »
 • AXIN

  gediş — cərəyan

  Tam oxu »
 • AXIN

  hücum — basqın — həmlə

  Tam oxu »
 • AXIN

  sel

  Tam oxu »
 • AXIN

  izdiham

  Tam oxu »
 • AXIR

  son — nəhayət — qutaracaq

  Tam oxu »
 • AXIR

  aqibət — nəticə — son

  Tam oxu »
 • AXIR

  axırda — nəticədə

  Tam oxu »
 • AXIR

  ölüm

  Tam oxu »
 • AXIRDA

  nəhayətdə — nəticədə

  Tam oxu »
 • AXIRDA

  sonda — qurtaracaqda

  Tam oxu »
 • AXIRINCI

  sonuncu

  Tam oxu »
 • AXIRINCI

  qəti — son — qurtaracaq

  Tam oxu »
 • AXIRSIZ

  sonsuz — nəhayətsiz

  Tam oxu »
 • AXIRSIZ

  nəticəsiz — aqibətsiz

  Tam oxu »
 • AXIRSIZLIQ

  sonsuzluq — nəhayətsizlik

  Tam oxu »
 • AXIRSIZLIQ

  nəticəsizlik — aqibətsizlik

  Tam oxu »
 • AXIŞMA

  tökülmə — axma

  Tam oxu »
 • AXIŞMA

  getmə — yayılma

  Tam oxu »
 • AXIŞMAQ

  getmək — yayılmaq

  Tam oxu »
 • AXIŞMAQ

  tökülmək — axmaq

  Tam oxu »
 • AXİRƏTSİZ

  dinsiz — imansız — günahkar

  Tam oxu »
 • AXMA

  getmə — ötmə — keçmə

  Tam oxu »
 • AXMA

  sızma — tökülmə

  Tam oxu »
 • AXMA

  tökmə

  Tam oxu »
 • AXMA

  göndərmə — yollama

  Tam oxu »
 • AXMA

  süzmə — baxma

  Tam oxu »
 • AXMAQ

  getmək — ötmək — keçmək

  Tam oxu »
 • AXMAQ

  süzmək — baxmaq

  Tam oxu »
 • AXMAQ

  tökmək

  Tam oxu »
 • AXMAQ

  sızmaq — tökülmək

  Tam oxu »
 • AXMAQ

  göndərmək — yollamaq

  Tam oxu »
 • AXMAQ

  səfeh — ağılsız — gic

  Tam oxu »
 • AXMAQLAMA

  səfehləmə — gicləşmə — xərifləmə

  Tam oxu »
 • AXMAQLAMAQ

  səfehləmək — gicləşmək — xərifləmək

  Tam oxu »
 • AXMAQLIQ

  səfehlik — giclik — ağılsızlıq

  Tam oxu »
 • AXMAZ

  durğun (su)

  Tam oxu »
 • AXSAQ

  çolaq — topal

  Tam oxu »
 • AXSAQLIQ

  topallıq — çolaqlıq

  Tam oxu »
 • AXSAMA

  taytama — çolaqlama

  Tam oxu »
 • AXSAMAQ

  taytamaq — çolaqlamaq

  Tam oxu »
 • AXSATMA

  ləngitmə

  Tam oxu »
 • AXSATMAQ

  ləngitmək

  Tam oxu »