Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • ATA

  dədə

  Tam oxu »
 • ATA-ANA

  valideyn

  Tam oxu »
 • ATA-ANASIZ

  yetim — valideynsiz

  Tam oxu »
 • ATA-BABA

  əcdad

  Tam oxu »
 • ATALIQ

  himayəçilik

  Tam oxu »
 • ATALIQ

  ögey

  Tam oxu »
 • ATALIQ

  vəzifə — borc

  Tam oxu »
 • ATAMAN

  başçı — rəhbər — ağsaqqal

  Tam oxu »
 • ATAMANLIQ

  başçılıq

  Tam oxu »
 • ATDIRMA

  qovdurma — çıxartdırma

  Tam oxu »
 • ATDIRMA

  kəsmə — üzmə

  Tam oxu »
 • ATDIRMAQ

  qovdurmaq — çıxartdırmaq

  Tam oxu »
 • ATDIRMAQ

  kəsmək — üzmək

  Tam oxu »
 • ATƏŞ

  alov — od

  Tam oxu »
 • ATƏŞXANA

  ocaq — odluq

  Tam oxu »
 • ATƏŞİN

  odlu — isti — qızğın — hərarətli — ehtiraslı — təsirli

  Tam oxu »
 • ATƏŞLƏNMƏ

  odlanma — alovlanma — alışma

  Tam oxu »
 • ATƏŞLƏNMƏK

  odlanmaq — alovlanmaq — alışmaq

  Tam oxu »
 • ATƏŞLİ

  hərarətli — odlu — qızğın — alovlu

  Tam oxu »
 • ATƏŞLİ

  coşğun — ehtiraslı — dəliqanlı

  Tam oxu »
 • ATƏŞLİK

  odluq — gülxan

  Tam oxu »
 • ATƏŞLİLİK

  qızğınlıq — hərarətlilik — ehtiraslılıq

  Tam oxu »
 • ATƏŞLİLİK

  odluluq — alovluluq — hərarətlilik

  Tam oxu »
 • ATƏŞLİLİK

  coşğunluq — qızğınlıq — dəliqanlılıq

  Tam oxu »
 • ATILMA

  yarışma

  Tam oxu »
 • ATILMA

  vuruşma — dava — dalaş — deyişmə

  Tam oxu »
 • ATILMA

  yerimə — yüyürmə — cumma

  Tam oxu »
 • ATILMA

  hoppanma — tullanma — sıçrama

  Tam oxu »
 • ATILMAQ

  hoppanmaq — tullanmaq — sıçramaq

  Tam oxu »
 • ATILMAQ

  vuruşmaq — dalaşmaq — söyüşmək

  Tam oxu »
 • ATILMAQ

  yerimək — yüyürmək — cummaq

  Tam oxu »
 • ATILMAQ

  yarışmaq

  Tam oxu »
 • ATİL

  tənbəl — ətalətli — fəaliyyətsiz

  Tam oxu »
 • ATİLLİK

  fəaliyyətsizlik — hərəkətsizlik — işsizlik — tənbəllik — ətalət

  Tam oxu »
 • ATQI

  ip (arğac ipi)

  Tam oxu »
 • ATQI

  örpək

  Tam oxu »
 • ATQI

  tir

  Tam oxu »
 • ATQI

  şana — yaba

  Tam oxu »
 • ATLAMA

  ayran

  Tam oxu »
 • ATLANMA

  tullanma — sıçrama — hoppanma

  Tam oxu »
 • ATLANMA

  döyünmə — çırpınma

  Tam oxu »
 • ATLANMA

  minmə

  Tam oxu »
 • ATLANMAQ

  döyünmək — çırpınmaq

  Tam oxu »
 • ATLANMAQ

  tullanmaq — sıçramaq — hoppanmaq

  Tam oxu »
 • ATLANMAQ

  minmək

  Tam oxu »
 • ATLI

  süvari

  Tam oxu »
 • ATMA

  tullama — fırlatma

  Tam oxu »
 • ATMA

  çıxarma — pozma

  Tam oxu »
 • ATMA

  döyünmə — vurma — tərpənmə

  Tam oxu »
 • ATMA

  səpmə

  Tam oxu »