Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • AC

  qarnıboş

  Tam oxu »
 • AC

  yoxsul — kasıb — fağır — möhtac

  Tam oxu »
 • AC

  yalavac — yoxsul — dilənçi — yurdsuz — səfil

  Tam oxu »
 • ACGÖZ

  tamahkar

  Tam oxu »
 • ACGÖZ

  ehtiraslı — həris

  Tam oxu »
 • ACGÖZLÜK

  ehtiras — həvəs — hərislik

  Tam oxu »
 • ACGÖZLÜK

  tamahkarlıq

  Tam oxu »
 • ACI

  fəlakətli — məşəqqətli — əziyyətli

  Tam oxu »
 • ACI

  ağrı — azar

  Tam oxu »
 • ACI

  zəhərli — ağır — sancan — qaba — kobud

  Tam oxu »
 • ACIQ

  hirs — hiddət — qeyz — qəzəb

  Tam oxu »
 • ACIQLANMA

  məzəmmətləmə — danlama

  Tam oxu »
 • ACIQLANMA

  hirslənmə — hiddətlənmə — qızma — əsəbiləşmə

  Tam oxu »
 • ACIQLANMAQ

  hirslənmək — hiddətlənmək — qızmaq — əsəbiləşmək

  Tam oxu »
 • ACIQLANMAQ

  məzəmmətləmək — danlamaq

  Tam oxu »
 • ACIQLI

  hirsli — hiddətli — qəzəbli

  Tam oxu »
 • ACIQLI

  şiddətli — çoşğun — dəhşətli — qorxunc

  Tam oxu »
 • ACIQLILIQ

  məzəmmətlilik — danlaqlılıq

  Tam oxu »
 • ACIQLILIQ

  hirslilik — hiddətlilik — əsəbilik

  Tam oxu »
 • ACILAMA

  zəhərləmə — sancma

  Tam oxu »
 • ACILAMAQ

  zəhərləmək — sancmaq

  Tam oxu »
 • ACILAŞMA

  turşulaşma

  Tam oxu »
 • ACILAŞMA

  tündləşmə

  Tam oxu »
 • ACILAŞMAQ

  tündləşmək

  Tam oxu »
 • ACILAŞMAQ

  turşulaşmaq

  Tam oxu »
 • ACILI

  zəhərli

  Tam oxu »
 • ACILIQ

  zəhərlilik

  Tam oxu »
 • ACILIQ

  tündlük

  Tam oxu »
 • ACILIQ

  uğursuzluq — fəlakət

  Tam oxu »
 • ACILIQ

  kəskinlik — kinayəlilik

  Tam oxu »
 • ACILIQ

  pislik — kəskinlik — sərtlik

  Tam oxu »
 • ACIMA

  heyfsilənmə — təəssüflənmə

  Tam oxu »
 • ACIMA

  acılaşma — tündləşmə

  Tam oxu »
 • ACIMA

  turşuma — qıcqırma

  Tam oxu »
 • ACIMAQ

  heyfsilənmək — təəssüflənmək

  Tam oxu »
 • ACIMAQ

  turşumaq — qıcqırmaq

  Tam oxu »
 • ACIMAQ

  acılaşmaq — tündləşmək

  Tam oxu »
 • ACINACAQLI

  bədbəxt — miskin — kədərli

  Tam oxu »
 • ACIŞMA

  göynəmə — ağrıma — gicişmə — yandırma

  Tam oxu »
 • ACIŞMA

  acıqlanma — hirslənmə

  Tam oxu »
 • ACIŞMAQ

  göynəmək — ağrımaq — gicikmək — yandırmaq

  Tam oxu »
 • ACIŞMAQ

  acıqlanmaq — hirslənmək

  Tam oxu »
 • ACITMA

  incitmə — əsəbiləşdirmə — hirsləndirmə

  Tam oxu »
 • ACITMA

  turşutma — qıcqırtma

  Tam oxu »
 • ACITMAQ

  incitmək — əsəbiləşdirmək — hirsləndirmək

  Tam oxu »
 • ACITMAQ

  turşutmaq — qıcqırtmaq

  Tam oxu »
 • ACİZ

  bacarıqsız — fərsiz — iqtidarsız

  Tam oxu »
 • ACİZ

  cəsarətsiz — qətiyyətsiz — qorxaq

  Tam oxu »
 • ACİZLƏŞMƏ

  cəsarətsizləşmə — qorxaqlaşma

  Tam oxu »
 • ACİZLƏŞMƏ

  bacarıqsızlaşma — fərsizləşmə — zəifləşmə

  Tam oxu »