Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • AZ

  seyrək — nadir — arabir — gec-gec

  Tam oxu »
 • AZ-ÇOX

  bir miqdar — bir qədər

  Tam oxu »
 • AZ-MAZ

  cüzi — zəif

  Tam oxu »
 • AZACIQ

  cüzi

  Tam oxu »
 • AZAD

  sərbəst — boş — rahat

  Tam oxu »
 • AZADLIQ

  müstəqillik — sərbəstlik

  Tam oxu »
 • AZALMA

  əskilmə — çıxılma — götürülmə

  Tam oxu »
 • AZALMA

  çəkilmə — zəifləmə

  Tam oxu »
 • AZALMAQ

  əskilmək — çıxılmaq — götürülmək

  Tam oxu »
 • AZALMAQ

  çəkilmək — zəifləmək

  Tam oxu »
 • AZAR

  əzab — əziyyət

  Tam oxu »
 • AZAR

  xəstəlik — naxoşluq

  Tam oxu »
 • AZARLAMA

  xəstələnmə — naxoşlama — kefsizləmə

  Tam oxu »
 • AZARLAMAQ

  xəstələnmək — naxoşlamaq — kefsizləmək

  Tam oxu »
 • AZARLI

  xəstə — naxoş — kefsiz

  Tam oxu »
 • AZARLILIQ

  bax: azar

  Tam oxu »
 • AZĞIN

  qudurmuş — vəhşi — yırtıcı

  Tam oxu »
 • AZĞIN

  pozğun — namussuz

  Tam oxu »
 • AZĞINLAŞMA

  qudurma — vəhşiləşmə — sərtləşmə

  Tam oxu »
 • AZĞINLAŞMAQ

  qudurmaq — vəhşiləşmək — sərtləşmək

  Tam oxu »
 • AZĞINLIQ

  vəhşilik — sərtlik — amansızlıq

  Tam oxu »
 • AZĞINLIQ

  qudurğanlıq — lovğalıq — təkəbbürlük

  Tam oxu »
 • AZĞINLIQ

  pozğunluq — namussuzluq

  Tam oxu »
 • AZLIQ

  əqəliyyət

  Tam oxu »
 • AZMA

  çaşma — qudurma

  Tam oxu »
 • AZMA

  yanılma — sapma

  Tam oxu »
 • AZMA

  pozulma

  Tam oxu »
 • AZMA

  itmə — çaşma

  Tam oxu »
 • AZMAQ

  yanılmaq — sapmaq

  Tam oxu »
 • AZMAQ

  itmək — çaşmaq

  Tam oxu »
 • AZMAQ

  çaşmaq — qudurmaq

  Tam oxu »
 • AZMAQ

  pozulmaq

  Tam oxu »
 • AZUQƏ

  yemək

  Tam oxu »
 • BAB

  tay — cur — bərabər

  Tam oxu »
 • BABAL

  günah

  Tam oxu »
 • BABAT

  miyanə — orta

  Tam oxu »
 • BABATLAŞMA

  yaxşılaşma — sağalma — ayılma

  Tam oxu »
 • BABATLAŞMAQ

  yaxşılaşmaq — sağalmaq — ayılmaq

  Tam oxu »
 • BABI

  dinsiz — kafir — imansız

  Tam oxu »
 • BABILIQ

  dinsizlik — imansızlıq — kafirlik

  Tam oxu »
 • BABLAŞMA

  uyğunlaşma — taylaşma

  Tam oxu »
 • BABLAŞMAQ

  uyğunlaşmaq — taylaşmaq

  Tam oxu »
 • BACARIQ

  qabiliyyət — təcrübə — istedad

  Tam oxu »
 • BACARIQLI

  qabiliyyətli — təcrübəli — istedadlı

  Tam oxu »
 • BACARIQSIZ

  qabiliyyətsiz — təcrübəsiz — fərsiz — əfəl — aciz

  Tam oxu »
 • BACARIQSIZLIQ

  qabiliyyətsizlik — təcrübəsizlik — fərsizlik — əfəllik — acizlik

  Tam oxu »
 • BADALAQLAŞMA

  çəkişmə

  Tam oxu »
 • BADALAQLAŞMAQ

  çəkişmək

  Tam oxu »
 • BADALIQ

  hiylə — kələk — fənd — fırıldaq

  Tam oxu »
 • BADƏ

  piyalə

  Tam oxu »