VACİBAT

ə. «vacib» c. dinə görə yerinə yetirilməsi və ya riayət edilməsi vacib olan işlərin məcmusu.

VACİB
VACİBƏ

Digər lüğətlərdə