YASDIĞ

(Kürdəmir, Şamaxı)
boyunduruqda və ya arabanın oxunda hissə. – Boyunduruğun yasdığı yoxdu, arabanı qoşammaram (Şamaxı)
YASDI
YASDIX