AĞILLILIQ

AĞILLILIQ – DƏLİLİK Əli öz ağıllılığı ilə hamını heyran edərdi. Ağıl olmayan yerdə cəsarət dəlilikdir (M.İbrahimov).

AĞILLI
AĞILSIZ

Digər lüğətlərdə