AĞKÖYNƏK

AĞKÖYNƏK – CÜRƏTLİ Vahid elə uşaqlıqdan ağköynəkdir. Bununla belə cürətli uşaq, yolu tapıb meşədən çıxmaqdan ümidini kəsmirdi (S.S.Axundov).

AĞIZLAŞMAQ
AĞLADAN

Digər lüğətlərdə