AĞLAĞAN

AĞLAĞAN – GÜLƏYƏN Ağlağan uşaqları Nazimə sanki əfsun ilə ələ alır, sakit edirdi (Mir Cəlal); Çox güləyəndir.

AĞLADAN
AĞLAMAQ

Digər lüğətlərdə