AĞRIMAQ

AĞRIMAQ – SAKİTLƏŞMƏK Sevil, nə üçün belə solğunsan, yaxsa bir yerin ağrıyır? (C.Cabbarlı); Gülşən ona toxtaqlıq verirdisə də, Xanpəri sakitləşmirdi (Ə.Vəliyev).

AĞRI
AĞYAĞIZ

Digər lüğətlərdə